Arvonnan säännöt ja tietosuojaseloste

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

 

Arvonnan järjestäjä

Kunnon Kaverit ry

Y-tunnus 3015495-9
Mustikkapolku 12, 76100 Pieksämäki

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä järjestää arvonnan Kunnon Kaverit ry:n hallinnoimalla sivulla (Pieksajaiset.fi) tai Pieksäjäiset some-tileillä. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.

2. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla.

3. Arvonta suoritetaan neljä kertaa, kerran viikossa, sunnuntaisin. Arvontapäivät ovat 6.6.2021, 13.6.2021, 20.6.2021 ja 27.6.2021.

5. Arvontaan voi osallistua joka viikko uudelleen. Kuitenkin sama henkilö vain yhden kerran viikossa. Arvontaan osallistumisajat ovat 31.5-4.6.2021, 7.-11.6.2021, 14.-18.6.2021 sekä 21.-25.6.2021.

6. Arvontaan osallistumisaika on aina maanantaista perjantaihin (ma klo 08.00 - pe 22.00)

7. Arvonnan palkinnolla "Crossfit Peruskurssilla" tarkoitetaan Suomessa sijaitsevien virallisten Crossfit-salien järjestämiä aloitus-/peruskursseja (OnRamp, Foundations yms.), jonka suorittamalla henkilö voi aloittaa lajin harrastamisen virallisilla Crossfit-saleille.

8. Arvonnan päätyttyä järjestäjä on yhteydessä voittajaan henkilökohtaisesti ja sopii milloin ja millä salilla voittaja haluaa kurssin suorittaa. Me hoidamme loput.

9. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

10. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

11. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

12. Järjestäjä julkaisee viikon voittajan sunnuntaisin klo 18 Instagram LIVEssä. Kuitenkin niin, ettei tiedoista voi muodostaa varsinaista henkilötietoa. Voittajalle ilmoitetaan tämän jälkeen henkilökohtaisesti.

13. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

14. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

15. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kunnon Kaverit ry

Y-tunnus: 3015495-9

Osoite: Mustikkapolku 12, 76100 Pieksämäki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Teemu Nykänen

Puhelin: +358 500 611 829

E-mail: kontakti@pieksajaiset.fi

Rekisterin nimi

Kunnon Kaverit ry:n sähköinen yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käytön tarkoitus

Ny Jumpataan 2021 -arvontakampanja on Kunnon Kaverit ry:n hallinnoima arvonta, johon yhdistys kerää rekisteriä arvontaan osallistuvista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

Käyttäjistä kerätään vain minimitiedot arvonnan toteuttamisen näkökulmasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Kunnon Kaverit ry säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietolähteet

Arvonnan henkilötiedot saadaan rekisteröityneeltä käyttäjältä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta arvonnasta eteenpäin eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan Kunnon Kaverit ry:n hallitus, jota sitoo tietosuojavaatimus. Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Niiltä osin kun rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, korjauspyynnön voi tehdä rekisterin pitäjälle.

Rekisteröity voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka rekisteröitynyt on antanut.

Rekisteröity voi pyytää omien henkilötietojen poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa rekisteriasioista vastaavaan henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta.